close
loading

                                                                                                      

 

TRT2.png
Classic Main Page Pol.png
MAGNUS Main Building.jpg
Wawa.jpg

 

"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy,

po­nieważ wie­dza jest ograniczona do tego,

czego jesteśmy świadomi obecnie."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Albert Einstein

 


 
 

Człowiek kreuje obraz świata. Nadaje znaczenie rzeczom, przekształca chaos w harmonię, tworzy struktury i zarazem je przekracza. Jest autorem i aktorem na scenie dziejów.

 

Możliwość działania na tak wielu płaszczyznach sprawia, że człowiek może stać się siłą sprawczą - tak postępu, jak i wielkiego spustoszenia. Dynamika zmian dokonujących się we współczesnym świecie powoduje, że ludzkość znajduje się w przestrzeni, w której jest zbyt wiele punktów odniesienia (…).

W biznesie istnieje tylko jeden cel, ale jest wiele sposobów jego realizacji. SUKCES to pragnienie, które może być zaspokojone jedynie przez odważne kreacje przedsiębiorczych wizjonerów.

 

I chociaż biznes to nieustanny wyścig z czasem i konkurencją, to wolny rynek daje nam przywilej dokonywania wyborów. Wybory to decyzje, a od ich jakości zależy miejsce w elitarnym gronie rynkowych liderów.       

 

MAGNUS Consulting życzy samych trafnych wyborów.

Nie tylko w biznesie...

 

          

© 2004 - 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.