close
loading

                                                                                                      

 

 

Tworzenie nowej lub optymalizacja obecnej struktury organizacyjnej związana jest w dużej mierze ze zrozumieniem celu i filozofii prowadzenia biznesu. Z myślą o efektywnym procesie budowania i optymalizacji struktur organizacyjnych MAGNUS Consulting wdraża następujące, ściśle powiązane ze sobą funkcyjnie, programy:

 • dopasowujący strukturę organizacyjnej do oczekiwań biznesowych,
 • budowy nowej struktury organizacyjnej,
 • mapowania procesów biznesowych,
 • optymalizacji procesów biznesowych,
 • oceny efektowności struktury.

 

W wyniku prac projektowych tworzymy nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania zawierające następujące narzędzia:

 • etatyzacja struktury organizacyjnej zgodnie z metodyka Position Review,
 • profile kompetencyjne stanowisk pracy zgodnie z metodyka FTB – Fit the Best,
 • klasyczne opisy stanowisk pracy,
 • mechanizmy oceny efektywności struktur organizacyjnych,
 • opracowanie mechanizmów oceny pracowników zgodnie z metodyką Outstanding performance Inventory,
 • mapy procesów biznesowych.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.