close
loading

                                                                                                      

 

 

 

Poszukiwania bezpośrednie, czyli Direct Search metodologicznie i operacyjnie nie różnią się od Executive Search, poza ewentualnie niezbędnym do zrealizowania projektu, czasem. Poszukiwania prowadzone tą metodą nie są nakierowane na najwyższą kadrę menedżerską, a na stanowiska specjalistyczne lub profesje, których podaż rynkowa jest w poważnym stopniu ograniczona, na przykład: aktuariusz, tinter.

 

W przypadku Direct Search ważna jest umiejętność stosowania operacji wspomagających poszukiwania, w tym tzw. działania równoległe, metoda "nakładania małych kół", impulsing itd. 

MAGNUS Consulting stosuje ww. techniki również dzięki współpracy z organizacjami reprezentującymi poszczególne gałęzie przemysłu i stowarzyszenia branżowe (monitoring branży i sektora).

 

W przypadku Direct Search efektywność publikacji ogłoszeń prasowych i Internetowych jest znikoma. Dlatego nigdy nie tracimy czasu na ich publikację. Zawsze polegamy na naszej skuteczności!

 

Usługę tę realizujemy z prawdziwą pasją. Uwielbiamy bowiem wyzwania rynkowe.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.