close
loading

                                                                                                      

 

 

Liderzy nie poszukują pracy; to rynek poszukuje liderów.

 

Executive Search jest usługą koncentrującą się na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

Realizując tę usługę bazujemy na zaawansowanej metodologii działania naszych konsultantów oraz sukcesywnie uaktualnianej bazie danych. Dodatkowo, dzięki stale rozbudowywanej sieci kontaktów skutecznie docieramy do kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają oczekiwania naszych Klientów.

 

Zachowanie poufności i dokładna kontrola przepływu informacji dodatkowo warunkują sukces poszukiwań. Oceny kandydatów dokonujemy na bazie wywiadów sprawdzających kompetencje zawodowe pod kątem wymagań realizowanego projektu, opartych o najbardziej zaawansowane metody wywiadu - HGI.

Ponadto skrupulatnie sprawdzamy referencje (P.O.F.).

 

Dla wyjątkowych kandydatów - liderów w poszczególnych branżach, którzy wspólnie z nami budują swoją karierę stworzyliśmy ekskluzywne Place 2B Center.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.