close
loading

                                                                                                      

 

 

Najbardziej efektywnym sposobem identyfikacji i weryfikacji kandydatów o właściwym doświadczeniu zawodowym i profilu osobowościowym jest bezpośrednie dotarcie do nich. Realizując projekty poszukiwań bezpośrednich bazujemy na gruntownej wiedzy naszych konsultantów, wspomagając się jednoczenie naszą bazą danych w platformie Place 2B Center.

Angażując się w realizację projektów typu Executive SearchDirect Search nasi konsultanci gwarantują terminowość i skuteczność działań, przy jednoczesnym zachowaniu poufności.

              

Nigdy nie tracimy czasu naszych Klientów na publikację ogłoszeń prasowych, ani internetowych. Polegamy wyłącznie na skuteczności naszych technik operacyjnych.

Dlatego natychmiast po ustaleniu wytycznych i zaakceptowaniu parametrów projektu, przystępujemy do działania.

 

O jakości naszych usług świadczyć może szacowne grono naszych polskich i zagranicznych Klientów związanych z MAGNUS Consulting od ponad 10 lat.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.