close
loading

                                                                                                      

 

    

  INTRO   

 

MAGNUS Consulting współpracuje ze WSZYSTKIMI(!) PODMIOTAMI, współpracą z którymi jest zainteresowany.

Biorąc pod uwagę tzw. core'ową działalność biznesową spółki - executive search, a co za tym idzie - dysponując najatrakcyjniejszą ofertą na rynku - pracą, przy jednocześnie permanentnym stosowaniu zaawansowanej metodologii tzw. wskazań (Impulsing), skutecznie docieramy  praktycznie do każdego(!) menedżera, który rokuje i potencjalnie może być włączony do jednego z naszych projektów.

 

W powyższym kontekście znacznie ważniejszym jest dla nas WYMIAR OWEJ WSPÓŁPRACY, rzutujący dalej na nasz modus Magnus operandi.

 

I tak, firmom posiadającym status Klienta spółki MAGNUS Consulting chętnie dostarczamy wszystkie nasze niszowe rozwiązania, najczęściej bazujące na konsultingu amerykańskim, w tym te z puli ekskluzywnych usług - "MC PREMIUM".

 

Jednocześnie inne organizacje, w których potencjał kadr jest nikły, czy wręcz niezauważalny, traktujemy jako idealny target do projektów typu executive search, zwłaszcza przy tzw. stanowiskach pasywnych.

 

       

  KLIENCI  

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

 

Na organizacje, w kontekście potencjalnej współpracy, nigdy nie patrzymy przez pryzmat ich wielkości, reprezentowanej branży, czy kapitałowej proweniencji. Firmy działające na rynku postrzegamy głównie analizując umiejętność czytania biznesowej rzeczywistości przez zatrudnione w nich kadry, a dopiero później: pozycję rynkową danego podmiotu.

I jakkolwiek Klientami MAGNUS Consulting najczęściej są potężne, międzynarodowe korporacje, to równie chętnie współpracujemy z firmami mniejszymi, będącymi wręcz tzw. start-up'ami. Tym samym, chętniej nawiązujemy współpracę z funduszami typu Venture Capital (VC) oraz zarządami ich spółek portfelowych niż zarządzającymi nawet najbardziej rozpoznawalnych firm, których rzeczywistość biznesowa zwyczajnie przerasta.

Z prawdziwą pasją kooperujemy z menedżerami świadomymi, charakteryzującymi się szerokim oglądem na biznes: umiejętnością antycypowania zagrożeń oraz dostrzegania szans, stawiającymi logiczne pytania, poszukującymi rozwiązań pragmatycznych, a nie tylko... modnych. Ten format współpracy, trwający w wielu przypadkach już ponad 15 lat, cenimy sobie najbardziej. 

        

O wysokiej jakości naszych usług świadczyć może fakt, że nie publikując żadnego ogłoszenia(!), bazując tyko na tzw. marketingu szeptanym (stosując wręcz mechanizm odmowy) bijemy kolejne rekordy w jednym z naszych flagowych produktów: Executive Coaching SHOWTIME, przekazując naszą cenną wiedzę najlepszym zarządzającym w kraju i za granicą.

 

  PARTNERZY  

 

NASZE ROZWIĄZANIA TESTUJEMY TYLKO NA WYBITNYCH UMYSŁACH

 

MAGNUS Consulting dba o należytą jakość rozwiązań dostarczanych swoich Klientom. Tym samym, dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi polskimi uczelniami (konsultanci MC są również absolwentami tychże) dokonuje wstępnego "testu" na studentach studiów podyplomowych (w tym: MBA) oraz studiów doktoranckich. Współpraca ta ma również wymiar odwrotny. Gotowe rozwiązania są dostarczane studentom w formie wykładów oraz prelekcji.   

 

Do kluczowych, pozabiznesowych Partnerów spółki MAGNUS Consulting należą:

 

      

 

Wymiar dydaktyczny współpracy z ww. podmiotami jest dla spółki MAGNUS Consulting niezmiernie ważny. Wspólnie działamy również przy wielu projektach badawczych, przy których pomoc instytucji naukowych jest wręcz nieodzowna: badania statystyczne, zaawansowana analityka, stały screening rynku, ankiety itd.

 

 

  REFERENCJE  

 

Chroniąc interes naszych Klientów, jednocześnie dbając o ich dobro, z należytą powagą podchodzimy do zasad przestrzegania poufności. Dlatego też szczegóły związane z naszymi referencjami udostępniamy tylko podczas prezentacji naszych rozwiązań w formacie bezpośrednich spotkań marketingowych.

Jeśli konsultanci MAGNUS Consulting zaoferowali Państwu jeden z produktów, a w trakcie spotkania zadeklarowali gotowość podania referencji, prosimy o kliknięcie poniższego klucza, a następnie wpisanie otrzymanego kodu MAGNUS KEY: