close
loading

                                                                                                      

 

 

 

 

 

  

Jeżeli podczas spotkania konsultanci firmy MAGNUS Consulting zaprezentowali Państwu nasz flagowy produkt - MC PREMIUM LABEL, a jednocześnie zadeklarowali gotowość podania bliższych informacji na jego temat (i rozwiązań z nim powiązanych), prosimy o kliknięcie poniższego klucza, a następnie wpisanie otrzymanego kodu MAGNUS KEY:

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały, w tym: oferty, prezentacje, prospekty oraz inne szczegółowe opisy przedmiotowego rozwiązania wysyłamy tylko drogą elektroniczną lub przekazujemy osobiście.

 

 

 Dziękujemy za zainteresowanie naszym rozwiązaniem.

 

 

© 2004 - 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.