close
loading

                                                                                                      

 

 

 

  MAGNUS CONSULTING - ROZUMIENIE BIZNESU  

 

 

JESTEŚMY KONSERWATYWNI  SCEPTYCZNI TAM,

GDZIE INNI TYLKO STARAJĄ SIĘ... BYĆ MODNI

 

MAGNUS Consulting zdecydowanie odrzuca: stosowanie testów „psychologicznych” w procesie oceny potencjału wysokiej klasy managera; kwestionuje jakość rozmów rekrutacyjnych (interview) bez stosowania w nich zaawansowanych modeli HGI; potępia model „rekrutacji bezpośredniej” oparty na... ogłoszeniu prasowym (internetowym) itd.

 

 

JESTEŚMY NOWOCZEŚNI  SKUTECZNI TAM,

GDZIE INNI ZDĄŻYLI JUŻ WYKAZAĆ SIĘ... BEZSILNOŚCIĄ

 

Aż cztery rozwiązania biznesowe oferowane przez firmę MAGNUS Consulting Sp. z o.o. nie mają na poziomie konceptu i/lub metodologii odpowiednika na polskim rynku; natomiast dwa z nich: szkolenie NO ENTRY! wraz z metodologią samplingu 3D oraz Executive Coaching SHOWTIME (The Art of WIN-terviewing) - na terytorium całej Europy. 

 

       MAGNUS CONSULTING - ZA I PRZECIW  

 

 

 

 

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.