close
loading

                                                                                                      

 

      

MAGNUS Consulting Sp. o.o. - niewielki, niszowy MIND-BOUTIQUE, od chwili założenia w 2004 roku, dąży do przywrócenia konsultingowi jego pierwotnego, szlachetnego wymiaru - tworzenia.

Kreowanie oraz implementacja rozwiązań charakteryzujących się wysoką tzw. wartością dodaną stanowią nasz imperatyw, determinując jednocześnie intensywny rozwój firmy.

 

               

 

Niemniej to, co wyróżnia nas najbardziej to nasza innowacyjność w podejściu do biznesu. MAGNUS Consulting zdecydowanie odrzuca model wstecznego „konsultingu” sprowadzający się wyłącznie do bezrefleksyjnego powielania istniejących, często tylko modnych, schematów.

Na robiące ostatnio furorę w Stanach Zjednoczonych - kolebce światowego konsultingu, a coraz częściej stawiane przez klientów firm konsultingowo - doradczych, pytanie: "czego z twojej oferty nie znajdę w internecie?", z dumą odpowiadamy: "prawie WSZYSTKIEGO!"

 

 

MAMY OFERTĘ DLA WSZYSTKICH, ALE... NIE DLA KAŻDEGO!

 

Działamy przede wszystkim z myślą o Klientach, których świadomość wyznaczają granice: niedostatku własnej wiedzy - z jednej strony oraz otwartości na rozwój rzadkich kompetencji i dążności do pogłębiania własnej ekspertyzy - z drugiej.

Wysoko cenimy sobie również relacje z menedżerami świadomymi, odczuwającymi potrzebę poruszania się w obszarze najskuteczniejszych praktyk biznesowych, dla których siła pytania: w jaki sposób?, czy odwaga i wymowność szczerego: nie wiem! są cenniejsze niż bezrefleksyjne, acz poprawne biznesowo: słyszałem „coś” o tym.

 

Pomimo zaawansowanych rozwiązań, które z sukcesem wdrożyliśmy u wielu prestiżowych Klientów, sami niechętnie określamy się mianem ekspertów. To Eksperci, włączając nasze rozwiązania do swoich codziennych praktyk biznesowych, dają nam przywilej działania na rzecz rynkowych elit.                 

 

ODWAŻNE IDEE, PRAGMATYCZNE ROZWIĄZANIA

 

Specjalizujemy się w eksploracji zupełnie nieznanych, pełnych wyzwań przestrzeni biznesowych, poszukując rozwiązań przełomowych. Odważnie balansujemy pomiędzy niszowością samych pomysłów, a funkcjonalnością oraz pragmatyzmem wdrażanych procesów.

MAGNUS Consulting dostarcza rzadkie rozwiązania w dwóch głównych obszarach biznesowych:  

 

           ♦  High Value Consulting

           ♦  Human Capital

 

oraz pakiet ekskluzywnych rozwiązań MC PREMIUM LABEL oferowanych tylko naszym dotychczasowym Klientom.

                                    

Dzięki połączeniu: umiejętności identyfikacji potrzeb Klientów z pasją oraz doświadczeniem naszych konsultantów MAGNUS Consulting stworzył i z dumą dostarcza flagowe, autorskie rozwiązania, w tym: najbardziej zaawansowany metodologicznie VENETIAN MIRRORED RECRUITMENT (VMR), nowatorski S.A.R.P., elitarny Executive Coaching SHOWTIME oraz najbardziej kojarzony na rynku z naszą firmą - moduł szkoleniowy (wraz z tzw. samplingiem 3D) NO ENTRY!           

 

            

Spółka MAGNUS Consulting, świętując okrągły Jubileusz 15-lecia podboju polskiej sceny konsultingowej, po raz pierwszy w swej historii postanowiła uruchomić nowy portal D-I-AM-ON-D.com dla kadr średniego oraz niższego szczebla zarządzania.

 

     

 

A wciąż jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa...

 

___________________________________________________________________

To dzięki nam odkryjesz siłę znaczenia ukrytego w nazwie naszej firmy.

(z łac.: MAGNUS - wielki, potężny)

                                                  

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.