close
loading

                                                                                                      

 

 

 

Rachunek ekonomiczny oraz coraz silniejsza konkurencja sprawiają, że pracodawcy zmuszeni są właściwie reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym. Tym samym, powinni nauczyć się podejmowania niepopularnych w odbiorze, acz uzasadnionych ekonomicznie, decyzji. Zwolnienia przestały już być synonimem porażki.

 

Należy pamiętać, że program Outplacement’u nie jest obowiązkiem pracodawcy; jest raczej formą profesjonalnego podsumowania pewnego etapu kariery zawodowej i próbą nakreślenia alternatywy rynkowej dla beneficjenta.

 

MAGNUS Consulting skutecznie pomaga przeprowadzać zwolnienia indywidualne oraz grupowe. Zastosowanie programu pozwala na szczegółową analizę dotychczasowej kariery zawodowej, podsumowanie jej oraz stworzenie alternatywnych scenariuszy dalszego rozwoju, warunkującego indywidualny sukces.

 

Oferujemy programy skierowane do zwalnianej kadry, od personelu średniego szczebla do menedżerów zarządzających całą organizacją. Programy indywidualne wzbogacamy o executive coaching SHOWTIME oraz tzw. centrum wiedzy. Przeprowadzamy ćwiczenia symulacyjne wzorowane na realnych rozmowach kwalifikacyjnych. Przedstawiamy niuanse oraz pułapki najczęściej spotykane podczas interview. Uczestników objętych programem rekomendujemy następnie naszym Klientom, analizując jednocześnie opinię zwrotną na temat potencjału poszczególnych kandydatów.

 

Poprzez Outplacement, czyli kompleksowy system wsparcia MAGNUS Consulting pozwala organizacji zachować wizerunek pracodawcy zaufanego i renomowanego.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.