close
loading

                                                                                                      

 

 

 

Naszą wizytówką są zarówno zadowoleni z wieloletniej współpracy Klienci, ale również budujący wspólnie z nami karierę zawodową, Kandydaci.

 

Z myślą o najatrakcyjniejszych rynkowo Kandydatach, z minimum pięcioletnim stażem na najwyższych stanowiskach kierowniczych utworzyliśmy Place 2B Center.

Miejsce to stanowi pomost pomiędzy naszymi Kandydatami – liderami w poszczególnych branżach, z którymi dzielimy się wiedzą o nowych przedsięwzięciach rynkowych (w podziale na branże i sektory), a Klientami, dla których nasze elitarne Centrum stanowi źródło pozyskiwania najlepszych menedżerów.

 

Poprzez nieustanne śledzenie karier zawodowych najlepszych Kandydatów i stały dostęp do nich możemy zagwarantować całkowitą skuteczność realizowanych projektów typu Executive Search.

 

Aplikacje naszych Kandydatów umieszczone w Place 2B Center staramy się uaktualniać co najmniej raz w roku.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.