close
loading

                                                                                                      

 

 

Przemyślana strategia i długofalowe działania nakierowane na identyfikacje, selekcje i utrzymanie optymalnych zasobów ludzkich przekładają się na rozwój kadr, a przez to na poprawę funkcjonowania i elastyczność struktury organizacji.

 

MAGNUS Consulting tworzy i wdraża cykl programów mających na celu efektywne wykorzystanie potencjału pracowników.

Obszar usług związanych z planowaniem i rozwojem kadr obejmuje:

  • program pozyskiwania pracowników (Targeted Search),
  • program oceny pracowników w oparciu o mierniki oceny (Key Success Factor Review),
  • program tworzenia kadry rezerwowej (Shadow Time Program),
  • program ścieżek kariery pracowników (Right Way To Outstanding Performance),
  • program zarządzania talentami (Talent Sharing).

© 2004 - 2024 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.