close
loading

                                                                                                      

 

 

Sprawny system wynagrodzeń i nagród stanowi kluczowy element w procesie oddziaływania na pracowników. W ramach grupy usług związanych z wynagrodzeniami i nagrodami wspieramy naszych Klientów w opracowaniu programów zwiększających efektywność biznesową w obszarze optymalizacji systemów płacowych, w tym:

  • program optymalizacji kosztów płac (POKP),
  • program premii optymalnej (PPO),
  • program wyceny kompetencji (PWK).

 

W wyniku prac projektowych w tym obszarze tworzymy nowoczesne rozwiązania zawierające następujące „klasyczne” narzędzia:

  • broadbandingowe siatki płac,
  • macierze podwyżkowe,
  • kluczowe czynniki sukcesu,
  • wyceny kompetencji,
  • systemu premiowe,
  • systemy wynagrodzeń.

 

Ponadto, oferujemy pozafinansowy program motywacyjny zasadzający się na nowoczesnej metodzie CTP (Close To Perfection).

Ważne jest jednak połączenie zastosowania tej metody z oferowanym przez MAGNUS Consulting, Systemem Płacowym i Motywacyjnym.

© 2004 - 2023 MAGNUS Consulting Sp. z o.o. All Rights Reserved.

     Created with real passion.

 

MAGNUS Consulting Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 406 72 43

Fax: +48 (22) 499 79 38

ul. Mazowiecka 11 lok. 49

00 - 052 Warszawa

Polska

_____________________________________________________

 

Krajowy Rejestr Sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

XII Wydział KRS: 0000207951, EURO NIP: 5222723285, REGON: 015712795.

Kapitał zakładowy: 70 000,00 zł, opłacony w całości.

Rok założenia: 2004.